Glem fårikålen, skreimølje er vår nasjonalrett. For meg er skreien norges mest sexy fisk fordi jeg har et sånt ekstremt romantisk forhold til vinter, skrei og møljekalas. Denne dragningen har jeg hatt hele mitt liv, og jeg gleder meg mer til skreisesongen enn til noen annen tradisjonell norsk matfeiring. Dette topper bade julaften og 17.mai […]